2010

רכישה והטמעת קומפיוקול בארגון זרוע השיווק במנועי חיפוש